09-9559159 mivdak100@gmail.com

מבדק

החברה נוסדה בשנת 1984.

החברה עוסקת בתחומי:
– רישוי שנתי לכל סוגי הרכב.
– בדיקות רכב לפני קניה/ מכירה.
– כיווני פרונט.
– בדיקה לאחר תאונה לפי תקנה 308/309.
– אביזרי רישוי.

החברה קשורה לרשת מ.מ.מ- מבדק.  31 שנות נסיון.

צוות עובדים:
18 בוחנים מורשים ע״י משרד התחבורה מתוכם 9 בעלי כתב הסמכה לניהול מוסך. כל הבוחנים בעלי ידע נסיון והכשרות מיוחדות התואמות לפעילות המכון לשירות הציבר